Υποστήριξη & Εγγυήσεις

Όλα τα προϊόντα που εισάγει η εταιρεία μας συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης ( CE ) πιστοποιώντας την καταλληλότητά τους. Επιπλέον, τα μηχανήματα συνοδεύονται με έγγραφη εγγύηση από την κατασκευαστική εταιρεία παρέχοντας στον τελικό καταναλωτή τη φερεγγυότητα και ασφάλεια που απαιτεί η διεθνή αγορά.

Παράλληλα, η πολιτική αποθεμάτων που ακολουθείται καθώς η πληθώρα των ανταλλακτικών που διαθέτουμε υποστηρίζει και τις πιο άμεσες ανάγκες των πελατών μας.

Ο υπεύθυνος ανταλλακτικών σε συνεργασία με τον υπεύθυνο πωλήσεων, παρακολουθώντας τακτικά τα αποθέματα της εταιρίας και τη ζήτηση της αγοράς εγγυώνται γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση.

Κατάλληλα εκπαιδευμένα συνεργεία βρίσκονται σε άμεση διαθεσιμότητα για εγκαταστάσεις και παροχή service για όλα τα μηχανήματα θέρμανσης.