Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το αγαπητό κοινό οτι παραλάβαμε σόμπες αεροθερμες 13kw σε τζακοσμπα και σε όρθια στήλη. Νέες καλύτερες τιμές μόνο απο την ΠΡΟΜΕΞ ΚΕΧΙΔΗΣ.