ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΛΛΕΤ

Η εταιρεία έχει την δυνατότητα, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες και προμηθευτές, δημιουργίας ολοκληρωμένων λύσεων επαγγελματικών μονάδων παραγωγής πέλλετ. Υπηρεσία η οποία σε στενή συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση ανεξάρτητης βιοτεχνικής μονάδας ανάλογα με τις ανάγκες και τα κεφάλαια της κάθε περίπτωσης.

Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά όπως:

  • Πιστοποιητικό εφαρμοσμένων μέτρων επαγγελματικής ασφάλειας.
  • ISO 9001: 2008 του προμηθευτή για την παραγωγή μηχανών πέλλετ και εξοπλισμού παραγωγής βιομάζας.
  • CE του εξοπλισμού σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Όπως επίσης και εγγύηση καλής λειτουργίας.